Stručnjak za termoizloaciju objasnio: Koju debljinu treba koristiti i ovako možete uštedjeti na grijanju

72

Kada se toplinska izolacija izvede, onda je to na jedan način ulaganje u budućnost zbog toga što ćete uštediti na toplotnoj i električnoj energiji. Tako ćete imati jedno dugoročno riješavanje problema velikih troškova za grijanje ili hlađenje, a pogotovo kada je vrijeme porasta cijene energije, kao što se to dešava sa peletom.

Postoji jedno pitanje koje se veoma često postavlja prilikom donošenja odluke o ugradnji termoizolaciej na nekom stambenom objektu, a kako stručnjak Nihad Harbaš kaže, u pitanju jeste debljina termoizolacionog materijala.

Pravi odgovor se nalazi zapravo u nekoliko činjenica, a postoji nekoliko najvažnijih, te onih koje će dati najbolje efekte i zbog čega će se kretai proces utopljavanja stambenog objekta.

– Kada gledamo sa finansijskog aspekta sa strane kupca, onda je moguće da je veoma bitno naći pravi odgovor u nekom optimalnom rješenju. To bi zapravo značilo da je potrebna analiza uloženog u odnosu na ono što ćete dobiti, istakao je Harbaš.

Kako stručnjak Harbaš kaže, isplativost jednog ovakvog procesa će se mjeriti u tome koliko će se vaši troškovi smanjiti. Ako se zgrada grije ili hladi na neke od energenata koji su skuplji, onda će samim time efekat biti mnogo veći. Za sve to je naveo i jedan primjer.

– Naprimjer, ukoliko je investicija u utopljavanje (10 cm EPS-a) jedne porodične kuće iznosila 6.000 Eura, a tom mjerom energijske efikasnosti na godišnjem nivou se štedi 500 Eura, isplativnost takvog jednog zahvata ogleda se u 12 godina. Onaj koji investira će na osnovu tih činjenica donijeti odluku o realizaciji takvog zahvata – ilustrirao je Harbaš.

Napomenuo je da odluke trebaju da se donose na osnovu činjenica, odnosno troškovno-optimalnog kriterija koji podrazumijevaju nekoliko aspekta od kojih su najhitniji visina investicije i ušteda.

Kako bi se stekla jasnija slika troškova/investicije (Euro/m2) utopljavanja po pojedinoj stavci potrebno je uzeti u obzir troškove materijala (EPS-a), ugradnje i ostale troškove materijala (ljepilo, mrežice, kutnik, skelu, itd.)