SNIJEG I LED: planinarenje u zimskom periodu

Potrebno je znati osnove kretanja po snijegu i ledu.Pronalaženje sigurne rute na ledenjaku obuhvaća zaobilaženje ili prelazak vidljivih pukotina, uz konstantno posmatranje i čuvanje od skrivenih pukotina

375

Dolaskom hladnih dana stigle su nam i prve pahulje, vrhovi su se odavno već zabijelili a norme ponašanja prilikom pohoda ka vrhovima planina su dobili jednu novu dimenziju.

Naravno, to nije prepreka istinskim ljubiteljima prirode i visina, ali opasnosti su druge, oprema je prilagođena za zimu, niske temperature su ono sa čim se mora računati. Podloga po kojoj se gazi sada je klizava ili neutabani, neprohodni snijeg, jednostavno potreba da se bude oprezniji je jako prisutna. U daljnjem tekstu ćemo o uslovima koji vladaju na planini u zimskom periodu.

Snijeg je oborina koja nastaje pri niskim temperaturama. Vodena para u oblacima se smrzava direktno u sitne ledene kristaliće, koji se tada vežu u snježne pahuljice. Tokom padanja iz oblaka prema tlu, kristalići se međusobno sudaraju, spajaju, razbijaju, djelomično tope ili spajaju s kišnim kapima pa to sve utiče na konačan oblik snježne pahuljice. Padom na tlo, započinje preobrazba, a kvalitetu i strukturu snijega utječu određeni uslovi kao što su temperatura zraka, jačina i pravac vjetra, sunčeva radijacija, izloženost padine te još neke druge stvari. Važno je poznavati kvalitete i vrste snijega / leda, jer o tome ovisi naša tehnika kretanja.

Snježne tvorevine:

Strehe: masa sabijenog snijega koja se na grebenima formira pod uticajem vjetra na strani koja je u zavjetrini. Streha može biti nestabilna te je teško vidljiva sa strane privjetrine
Inje: naslaga ledenih kristala na drveću, stijeni i drugim objektima izloženim vjetru
Mraz: naknadni snijeg može prekriti mraz pa može nastati trajno nestabilan tanki sloj unutar snježnog pokrivača.

Snježni Valovi eng. Sastrugi: snježna površina se mijenja i nastaju oštre, nepravilne linije i utori koji podsjećaju na valove.

Rupe u snijegu eng. Suncups: mogu biti vrlo duboke (do 1 m i više)

Nieves penitents: nastaju na većim nadmorskim visinama u obliku tankih i usko razmaknutih lopatica čvrstog snijega ili leda te mogu biti visoke kao čovjek.Ispitivanje kvalitete snijega i snježnih padina vrši se određivanjem tvrdoće snijega.

LED: možemo koristiti kao još jedan put kroz planinsko područje ledenjaci, zaleđene padine,kuloari i slapovi.Ledenjaci nam nude pogodne rute prema vrhovima, ali u isto vrijeme skrivaju i određene opasnosti. Zbog novih količina snijega i uticaja temperature ledenjaci se konstantno mijenjaju.Nastaju akumulacijom snijega na velikim nadmorskim visinama, gdje se zbog prirodnih sila taj snijeg postepeno pretvara u led. Kreće prema nižim predjelima poput zaleđene rijeke 45 do 400 m godišnje.Pukotine su najopasnije u akumulacijskoj zoni gdje meki snijeg može zatvoriti pukotine i napraviti snježne mostove, koji ponekad ne mogu izdržati težinu planinara ali ovo je priča u koju se ne upuštate bez dovoljno iskustva, obuke i opreme.

Potrebno je znati osnove kretanja po snijegu i ledu.Pronalaženje sigurne rute na ledenjaku obuhvaća zaobilaženje ili prelazak vidljivih pukotina, uz konstantno posmatranje i čuvanje od skrivenih pukotina. Za sigurno kretanje koristimo uže za navezivanje više planinara koji bi bili oslonac jedan drugom, zatim dereze, cepine. Uglavnom ono na što zelimo skrenuti pažnju planinarenje u zimskim uslovima donosi dosta novih stvari, priroda izgleda drugačije te je orijetacija otežana ako ne poznajete dovoljno teren.Vremenske prilike se mnogo brže mjenjaju i u tren oka možete se naći u sred oluje ili okovani maglom. Oprema koja se koristi umnogome je veća nego u ljetnom periodu, da zaključimo planinarenje zimi je za one malo iskusnije ali uvijek postoje mjesta koja nisu prezahtjevna i koja dobro poznajete gdje možete steći potrebno iskustvo.