KODEKS PLANINARSKE ETIKE

4997

Među redovitim posjetiocima planina postoje nepisana pravila ponašanja. Ona se zasnivaju na humanizmu, poštovanju, prijateljstvu i altruizmu, a odraz su ljudskih kvaliteta svakog pojedinca. Svaki kulturni planinar pozna i poštuje načela planinarske etike. Etičke norme ponašanja u planini mogli bismo u kratkim crtama rezimirati ovakvim kodeksom:

 • Tempo hoda prilagodi najslabijem pješaku u društvu. Savjetuj ga i ponudi mu svoju pomoć.
 • Ne ostavljaj u planini samoga člana društva; u slučaju nesreće postoji moralna i kaznena odgovornost.
 • Pri susretu u planini planinari se međusobno pozdravljaju: mlađi pozdravljaju starije, muški žene, oni koji se penju onoga ko silazi (time simbolički odaju priznanje za izvršeni uspon).
 • U susretu s mještanima budi osobito pristojan, imajući na umu da su pravila ponašanja gorštaka stroža nego u gradu.
 • Gorštacima se oduži za usluge i hranu na prikladan način, vodeći osobito računa o njihovom slabijem imovinskom stanju.
 • Putujući planinskim stazama, u granicama svojih mogućnosti uklanjaj napadalo kamenje i granje, popravljaj putokaze i rubno kamenje na putu.
 • Ne viči i ne deri se u planini, ne puštaj glasno muziku, pjevanje treba biti umjereno i nenametljivo.
 • Ne loži vatru u šumi, ne pravi čitave lomače; ognjišta ogradi kamenjem, a prije odlaska vatru pažljivo ugasi.
 • Otpatke na ostavljaj razbacane, nego ih skupi na zaklonjenom mjestu, smeće ponesi sa sobom.
 • U slučaju nesreće u planini odreci se svojih planova i solidarno pristupi akciji spašavanja.
 • Ne ističi sebe i svoje sposobnosti, pogotovo ne tako da nagovaraš druge na takmičenje u brzini uspona. Planinarstvo nije sport, u planini jači pomaže slabijem.
 • Na vrhovima gdje postoje upisne kutije, prije odlaska pažljivo spremi knjigu i pečat
 • Poštuj zaštitni režim u nacionalnim parkovima i prirodnim rezervatima, pridržavaj se uputa čuvarskog osoblja; ne čupajte i ne uništavajte biljke, ni zakonski zaštićene, a ni nezaštićene.
 • Na cisternama u kraškim krajevima zadovolji se čuturom vode za piće; ne prolijevaj vodu i ne zahtijevaj vodu za kupanje.
 • Planinarsko sklonište nakon upotrebe očisti, prije odlaska opskrbi ga gorivim drvetom i ostavi višak hrane budućim posjetiocima.
 • Pri dolasku u planinarski dom predstavi se domaru, poštuj njegov autoritet; za vrijeme boravka budi umjeren u zahtjevima, a na odlasku ga pozdravi i obavijesti o smjeru svog daljnjeg puta.
 • U planinarskoj kući poštuj kućni red, ne zalazi u spavaonice u cipelama, ne zauzimaj više mjesta nego ti je nužno potrebno, prednost kod noćenja imaju žene, djeca i starije iscrpljene osobe.
 • Nakon 22 sata poštivati u planinarskoj kući potpun mir i ne remetiti odmor.
 • Poštujte upute vodiča, nastojeći da ne ometeš ostvarenje zajedničkih ciljeva cijele skupine. Poštuj vodičevu odluku čak i kada se s njim ne slažete.