Čvorologija osnove

1122

Čvorove dijelimo na osnovne

(osmica, dvostruka osmica, bulin, dvostruki zatezni…)

I pomoćne

(vrzni, poluvrzni, prusik, ambulantni, osiguravajući…), dok ih prema namjeni dijelimo na čvorove za navezivanje (osmica, dvostruka osmica, bulin…), čvorove za osiguravanje (vrzni, poluvrzni, prusik, osiguravajući…) i čvorove za spajanje užadi (dvostruki zatezni, ambulantni…)

5 osnovnih uvjeta koje čvorovi moraju ispunjavati da bi se našli u primjeni:

– sigurnost (čvor se pod opterećenjem ne smije razvezati)

– nosivost (čvor je ”najslabija karika u lancu”- smanjuje nosivost i do 40 % i zato treba težiti da se uvijek odabere onaj čvor koji najmanje oslabljuje uže)

– svrsishodnost (svaki čvor ima svoju namjenu i prednosti u određenim situacijama pa ih valja primjereno tome i koristiti)

– jednostavnost izrade (podrazumijeva lakoću izrade i kontrole)

– razvezljivost (čvor se pod opterećenjem zateže – treba birati čvorove koje ćemo nakon upotrebe lako razvezati)

Da bi planinar mogao čvorove pravilno i sigurno primijeniti on mora:

– Da čvorove redovito vježba, jer ih inače lako zaboravi

– Da ih u svakoj situaciji za izvesti i lijevom i desnom rukom, brzo i sigurno, a isto tako i razmrsiti. Kako bez rukavica, tako i s njima

– Da u svakoj situaciji zna procijeniti koji se čvor mora upotrijebiti

– Da pramenove čvora izradi tako da idu paralelno, a kod nekih čvorova koji se rade na kraju užeta da jednom kraju užeta osigura ispust od deset debljina užeta

– Da u izradi čvorova ne bude površan, jer o njemu često ovisi život penjača

– Da čvorove koje izvodi manje iskusan partner bez uvrede provjerava